IT-Sjef

 • Hva gjør en IT-Sjef?
  En IT-Sjef har bred kompetanse både innen IT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av IT.

  IT-sjefen er er både strukturert, nyskapende og serviceorientert,
  og har evnen til å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser.  
  Som IT-sjef sitter man gjerne i ledergruppen og forventes å bidra aktivt til virksomhetens forretningsutvikling.

Eksempler

 • IT-Sikkerhet og beredskap
  GDPR-Veiledning
  Strategisk bruk av IT
  Web eller App-utvikling
  Administrasjon av data
  Følge med på ny teknologi
  som kan nyttiggjøres

Pris

 • Eksempel på månedspris
  Kr. 5.000.-
 • Pålagt arbeid utenfor normal arbeidstid faktureres etter gjeldende satser i kundeavtalen. Ved behov om fysisk oppmøte vil kunden bli belastet med reisetid og andre kostnader knyttet til reise.

  Alle priser er ekskl. mva.
  Se vilkår her