IT-Drift 365

 • Tjenesten leveres som en
  all-inclusive IT drift- og supporttjeneste. Tjenesten dekker alle brukere, PCer og annet utstyr som er innrullet i systemet.

  Vi bruker Microsoft 365 for administrasjon av brukere og endepunkter.
  Dere trenger bare å gi oss fullmakt til å administrere deres leieforhold hos Microsoft så er vi i gang. PCer og annet utstyr vil fortløpende legges inn i systemene våre. Ved innrullering vil alt utstyr bli merket, samt leverer vi nødvendig materiell og opplæring.

  Etter oppstart vil vi gjøre alt nødvendig arbeid for drift av systemet. Tjenesten baserer seg på automatisering og fjernadministrasjon.
  Det betyr at alt fysisk arbeid som for eksempel utpakking og oppkopling av PCer skal gjøres av sluttbruker.

Dette er med

 • Microsoft 365-lisens
  Domeneadministrasjon
  Brukeradministrasjon
  Microsoft 365-administrasjon
  Fjernstyring av PC
  (kl. 08-16)
  Installasjon av applikasjoner
  Installasjon og drift av alle PCer innrullert i MS Endpoint Manager
  Feilsøking og reparasjon
  Grunnleggende opplæring
  Oppsett og administrasjon av skrivere og skannere
  Drift av nettverksutstyr
 • Hva er ikke med? Drift og support av applikasjoner og utstyr levert av en tredjepart og som ikke er godkjent av Tomorrowtoo.

  Utstyr som skal inn under denne avtalen må registreres og godkjennes av Tomorrowtoo.

Priser

 • Brukere med dedikert PC
  Kr. 700.-
  Brukere av felles PC
  Kr. 400.-
  Brukere uten PC
  Kr. 100.-
 • Pålagt arbeid utenfor normal arbeidstid faktureres etter gjeldende satser i kundeavtalen. Ved behov om fysisk oppmøte vil kunden bli belastet med reisetid og andre kostnader knyttet til reise.

  Alle priser er ekskl. mva.
  Se vilkår her