"Bedriftsnorge består for det meste av små og mellomstore bedrifter, skal Norge vinne må disse bedriftene vinne!"

Om Tomorrowtoo AS

Tidligere jobbet jeg for et av Norges største IT-selskap.

Selskapet ble drevet godt, de hadde flinke teknikere, selgere og ledere. Likevel føltes det som vi ikke fikk levert verdi som utgjorde en forskjell for kundene.

Den erfaringen ga meg en formening om at timebasert prising, anbud og salgsbonuser var ordninger som jobbet mot det å levere verdier til kunden. Slike ordninger finnes i alle bransjer, ikke bare innenfor IT.

IT er blitt ferskvare på lik linje med brød og nyheter.
Det kan ikke leveres en eller to ganger i året.
Det må leveres kontinuerlig. Det samme gjelder digitalisering,
det er ikke en omstilling, det er en kontinuerlig endring.

Små bedrifter har ofte ikke mulighet til å hyre egne ansatte med bred teknologisk kompetanse somkan drive digitaliseringen.
Det får gjerne utslag i at de blir hengende etter.
Jeg har stor tro på at endring i forretningsmodellen
og systemer vil motivere til å lære og samtidig levere mer verdi.

Det vil også pushe bedriften til endringer og innovasjon som betyr noe. Tomorrowtoo AS ble etablert og har som visjon å gjøre små bedrifter til teknologiske vinnere.

For å få det til har vi valgt en strategi hvor vi jobber sammen
med kunden mot langsiktige mål, og gjør små endringer ofte.
Tett samarbeid gjør at vi forstår bedriften godt, dermed leverer vi bedre.

Vi ser at det er stor forskjell om man skal levere tradisjonell drift eller innovasjonsrettede prosjekter, derfor har vi valgt å dele tjenestene i to grupper:

IT-Drift 365
For å kunne fokusere på verdiskaping må PCer og annen IT infrastruktur bare funke. Vi leverer drift av dette som et fastpris-abonnement pr. enhet eller bruker. Det motiverer oss til å levere kvalitet, automatisere og lære kunden å bruke det.

IT-Sjef
Vi jobber også her på månedspriser som avtales ut fra forventet arbeidsmengde og verdiskaping.
Vi tror at samarbeid med mange forskjellige bedrifter og bransjer kan gi nyttig erfaring og kompetanse. Feiler som gjøres hos en kunde gjøres ikke hos andre. På den måten deler man kostnader og øker verdien.
Vi tror ikke det blir lett, men vi har stor tro på konseptet, og jobber hardt for å få det til.

Kurt R. Nilsen
Daglig leder
Kurt Ruben Nilsen

Kurt R. Nilsen

Daglig leder
979 58 850
kurt@tomorrowtoo.no

Daniel Medlie

Daniel Medlie

IT-Konsulent
918 10 010
daniel@tomorrowtoo.no